http://www.varosiangyalversei.sokoldal.hu/


MENÜ
Köszöntő
Ballagás
Magyar Gárda
Haza
Szerelem
Halál
Isten
Érzelem
Magyar Gárda2
Palesztina
bünőzés
Utravalo
Galéria


 

varosiangyalversei

varosiangyalversei

 varosiangyalverseivarosiangyalversei

 

 

89 ősz

89 éve tart az ősz

89 éve hánykolódó falevélként hánykolódik a magyar nép

89 éve hogy nálunk még mindig ősz van

S farkas horda mögöttünk

Hiénák hada előttünk

S ott a harmadik a hideg tél

O irgalom atya ne hagy el minket

Ahányan vagyunk, annyian harcolunk

Egy nép áll itt sorsát kérdi

Szabad akar lenni, mint rég

O irgalom atya ne hagy el minket

Sötét borult a világra

S mindenűt elveszett a fény

Csak mi maradtunk meg neked fényhordozóként

O irgalom atya ne hagy el minket

A sötét hatalmába kerít mindent és mindenkit

S mi lesz akkor, ha mi hűséges lámpagyújtóid mind elegyünk?

Akkor elveszik az egész világ

Akkor angyalok serege pusztítja el a démonok otthonát

Akkor végződik a kezdetet

Akkor kezdődik a vég

Akkor minden nép elveszik

S csak a magyar nép marad

Sebek hegeivel csonka testel

De tiszta hűséggel és fénnyel a szívében

Gőgős nemzetek mind elvesznek

De marad a koldussá kifosztott magyar nemzet

Trónusod elé le térdelűnk

S két tőrőrt, angyalt és egy korona, amit lábad elé leteszünk

Mert ennyi maradt az angyalcímerből

A legértékesebbeket nem hagytuk el veszni

Mert angyal hozta koronát démonok hada nem érinthet

S ím, csoda történt a kereszt újra egyenes koronánkon

Mert egyenes gerincet és keresztet adtál nekünk

S akik azt mondták, hogy a keresztnek ferdének kell lenni mind elvesztek démonok hadával

S a gőgös roma is elveszet

Nincs, már aki torzította a tanításodat

Nincsen már a romai pápák hada

Nem imádják már a népek a romai pápát

Mert nincs más Úr csak Jézus

Aki a kereszten hallt meg.

S ő népek tanítolya lett

S nem kell neki a hamis romai pápák hada

Lelkek forradalmát

 

 

A lelkek forradalmát!
Ezt kívánom, a magyar népnek
A lelkekben megbújó közöny
végre pusztuljon ki onnan
A lelkekben megbújó sötétség
helyébe fény legyen ottan

 

A lelkek forradalmát!
Ezt kívánom a magyar népnek
Lelkeket felébresztő forradalmat
Kérek minden magyar rab léleknek
Fényt kívánok oda ahol eddig sötétség honolt
Szeretetet kívánok oda ahol eddig gyűlölet volt
Békét kívánok oda ahol eddig háború dúlt
Szabadságot kivánok oda ahol eddig a rabság tronol

 

A lelkek forradalmát.
Kérem ennek az országnak.
Ébresztő forradalmat minden magyar embernek.
De nem ártatlanok vérét kiontó forradalmat.
De nem a zsarnokot hatalomra jutató forradalmat.
De ne az utcán megvívható forradalmat.
Mert ezek nem érnek semmit. se.
Mert ha a lelkekben nincs ébredés.
Akkor sosem leszünk szabadok.
A téboly tombolva ünnepelheti önmagát az utcán.
S ha eljön a sötét és elhallgat a téboly.
S magunkra maradunk a sötétben és az éjben.
Akkor látjuk igazán csak magunk vagyunk.
Egymagunk a sötétben és az éjben.

 

A lelkek forradalmát
Se többet se kevesebbet nem kérek
S mégis túl sok, amit kérek.
Nem értik mit akarok.
Nem tudják, mit akarok.
Nem látják. mit akarok.
Nem hallják, mit akarok.
Így honnan tudnák, hogy mi a szabadság?!
Ha azt se tudják, hogy hogyan szeressenek szabadon?!

 

A lelkek forradalmát
Hiába kérem, ennek a népnek
Ha nem tudja mi az hogy a lélek szabad
Hogy is ismerhetnék a lélek szabadságát?
Ha még sosem volt szabad a lelkük

 

Magyarország szép hazám

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

A világ öt részre szagata

Széjjel, szórja a magvait a világ öt tájára

S ha úgy hozza a sors

Vissza, fogadja gyermekeit

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország
Gyermekeidet bántják

Az Örsök földjén magyar vér fóly

Európa nem hallod a magyarok szavát?

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Elvesztet szép hazám

Széjjel, szórt testvéreim egyesüljetek

Széjjel, szórt magyarok egyesüljetek

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Hunok országa, magyarok földje

Gyűtjsd össze el szakított gyermekeidet

Egyesítsed hunok országát

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Te a világnak megtépázott gyermeke

Te Európának el taszított fia

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Árpád földjén idegen népek tanyáznak

Hunok országát idegen népek bitorolják

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Pénzért adták hunok országát

A turulmadarat szárba tiporták

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

A turulmadár már nem száll az égen

Idegen népek lelőtték

A turulmadár nem száll

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

A turulmadár sírja felet

Egy nép áll vérben

Elvesztet, faluk felet már a nap sem ragyog

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Hunok országa, magyarok földje

Árpád országa, Árpád vére

Egyetlen hazám szép hazám

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Te egyetlen hazám

Mivé leszek nélküled

Ha te nem leszel

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Ha a világ üldöz, te bujtatsz

Ha a világ bánt te védsz

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Te szülőföldem, bölcsőm ringatója

Benned nőttem nevelkedtem

Testeddel védtél, ha kelet

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Ha az élet elhagy sírom te leszel

A földed elrejt a mélybe

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Majd ha a halál jön értem

A földedben térek nyugalomra

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

Gyakran sírtam éjszakákon át

Mikor láttam testvér testvérét tagadja meg

 

Magyarország szép hazám

Nagy Magyarország

A szívemben tudom, feltámad a magyar vér

S újra egyesül e négybe szabdalt bölcső

 

Trianoni megemlékezés Pécsett

 

Trianoni szerződés csúfos napján szép megemlékezést tartott a Jobbik és a Magyar Gárda. 89 éve annak, hogy hazánkat feldarabolták. Gyász és őröm volt bennem Gyász, mert csonka hazában élünk, de öröm, mert még mindig élünk és hogy milyen szépek a mi Gárdistáink. Rájuk nézz az ember s tudja, hogy van még remény. Köztük s a többi fiatal között az ember nem érzi magát egyedül. S ott és akkor minden, de minden engem ért rossz mit a nézeteim miatt kaptam eltörpülnek azon magyar testvéreim fájdalmai mellett, akik határon túl élnek mind, amit én kaptam. Ezek után nekem jogom van siránkozni? Nem! Hisz, nekem egy részről jobb engem nem üldöznek magyar származásom miatt, míg határon túlikat igen. S ahogy az idő halad szép lassan már itthon is félnem kell magyar származásom miatt. Mert, ahogy, látom, hogy alázzák porba a magyarság jelképeit itthon is a szívem bánattal telik meg. Amikor látom, hogy a cionista szenny bemocskolja a mi szép Gárdistáinkat, S ahogy meggazdagodott cigány patkányok üvöltik rájuk hogy cigány ellenesek, S ahogy a magát jobb oldalnak nevező elit majmok mögéjük állnak akkor már tudom, hogy egyedül vagyunk mi, akik még hiszünk a hazaszeretetben. S csak remélni tudom, hogy egyszer ez az alvó magyar nép felébred és újra magyar lesz a magyar. Az ünnepség szép volt s bennem ezen érzések mentek végbe, amiket leírtam. S hogy milyen halált szeretnék? Lány létemre is hősi halált, holott tudom ez a fiuk dolga, de ez engem nem érdekel. Én általában versbe szoktam írni az érzéseimet s most sem lett ez másképpen Ez a versem arról szól, mi azaz egy, amit én kérnék a jóistentől.

varosiangyalversei

 

Istenem add rám a szárnyaimat

 

Istenem add rám a szárnyaimat

Mert én elszállnék innen

El innen vissza, vágyom az égbe

Leszálltam ide eldobva a szárnyimat

Mert hittem, hogy lesz ébredés

De nem látok ébredést

Nem, nem, nem láttok

Pedig hittem, hogy lesz

De nincs hittük, de nincs hittük

Szolga nemzedék lett az én népem

Szolga nemzedék közt is a leg rosszabb

Elárulta a hitét

Eldobta a hazáját

Istenem add rám a szárnyaimat

Én elszállnék innen

Ne hagyd, hogy ilyen kint éjek át

Lássam, ahogy lassan elveszik a népem

Lássam, ahogy utolsó harcosink is a végbe mennek

S velük halálba megy a becsület is

S velük halálba megy a szabadság is

S velük halálba megy a remény is

Mert mi marad meg?

Mert ki marad életben?

A tudatlanság marad meg

A tudatlan szolga nemzedék él túl mindent

 

Istenem add rám a szárnyaimat

Mert nem akarom én ezt látni

Add nekem a szárnyimat!

S add fegyvereimet a kezembe

Adj pajzsot és adj kardot nekem

Inkább harcban essek el

Mint balga szolgaként éjek tovább

Inkább a méltóságos halál a csatamezőn

Mint hitvány szolgaként hulljak porba

 

Istenem add rám a szárnyaimat

S add meg nekem a hősi halált

Hadd vesszek el a szabadság viharában

S én csak ekkor csak is ekkor leszek boldog

Így nekem meg halni a méltóság

 

Istenem add vissza a szárnyaimat!

 

varosiangyalversei

varosiangyalverseiwww.varosiangyalversei.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!